Hình ảnh hội chợ Vietnam MediPharm Expo 2009

 Hình ảnh hội chợ Vietnam MediPharm Expo 2009

Hình ảnh hội chợ Vietnam MediPharm Expo 2009

2018-12-25

Một số hình ảnh Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Hệ Thống Toàn Cầu (GTECH SYSTEMS., JSC) tham dự hội chợ Vietnam MediPharm Expo 2009 (Hội chợ Quốc Tế Y dược Thường Niên lần thứ 16) tổ chức tại Trung Tâm Hội Chợ Quốc Tế Giảng Võ diễn ra từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 12 năm 2009

Một số hình ảnh Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Hệ Thống Toàn Cầu (GTECH SYSTEMS., JSC) tham dự hội chợ Vietnam MediPharm Expo 2009 (Hội chợ Quốc Tế Y dược Thường Niên lần thứ 16) tổ chức tại Trung Tâm Hội Chợ Quốc Tế Giảng Võ diễn ra từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 12 năm 2009
    
       Ngài Thư ký VNPCA trao kỉ niệm chương cho ông Lê Hồng Minh-GĐ
Công ty CP Công Nghệ và Hệ Thống Toàn Cầu   
Máy kiểm tra độ kín cấp độ vi lượng cho Vial, Ampoule và Vỉ thuốc
Trao đổi kỹ thuật với khách hàng

Bài viết liên quan

Giới thiệu